Søgne

dec 26 02:14

Tangvall - Årstøl - Tangvall

Sykkeltur i Søgne guidet av Dag Morten Frantzen.

Sporlogg detaljer:

  • Lengde : 40.69km
  • Oppover : 923.65m
  • Nedover : -923.70m
  • Laveste punkt : 13.00m
  • Høyeste punkt : 216.80m

Flere detaljer