Finn sykkelspor

Bookmark and Share
Laster...

Navn

Beskrivelse

Lengde

Oppover

Nedover

Intensitet
Craft MTB 6 dagers - 5 etappe.

5. Hafjell-Brandbu, 142 km:

Master fra Hafjell over Hunderfossen og på baksidevegen forbi Jørstadmoen. Start i dèt du svinger opp bakken mot Kastrud. Du følger Kastrudvegen til Jørudvegen, som du følger opp svingene til høyre, gjennom grind og etter hvert inn på gammel kjerrevei helt til topps, nesten til Ramnumsætra. Ute på asfaltvegen triller du ned femti meter og så inn høyre og på Vottestadhøgdavegen, som du følger helt over til Hattestadlykkja. Høyre på asfalten og ned venstre ved Nyset og gjennom skogen på artig med historisk sus sti. Gjennom gårdstunet på Rugsvea og venstre ute på grusveien. En km nedover og så høyre over brua og opp bakkene og forbi Stilla til du er ute på Riksveg 250. Høyre opp bakkene, følg på helt til Nysætra (matstasjon), der tar du inn til venstre. Venstre også i neste kryss og så ned høyre ved neste anledning, følg bakkene ned og videre langs elva til Kårstadsætra, der tar du over brua og følger veien videre opp bakkene og inn på flata. Ta opp mot Kvekasætra, men kjør forbi den og fortsett på trivelig og leken sti over Skålmyra og ut på grusvei igjen ved hytter. Fortsett gjennom Granum og ned bakkene, venstre i kryss og så på Pullmyrvegen til asfalten. Du krysser skrått venstre og tar inn på rask kjerrevei over mot Skonnol, høyre på asfalten tre hundre meter og så venstre inn mot øvre Nøss. Du er oppmerksom gjennom tunet, runder låven og raser ned bakken og opp igjen på den andre siden. Venstre på toppen og frem til asfalten, der holder du høyre og følger på helt frem til Vardal (matstasjon). Ta høyre og fortsett gjennom lang høyresving, skrått opp høyre i kryss og etter halvannen km ned forbi Skogstad og ut på Riksveg 33 og til høyre knappe to km, så inn til venstre på grusvei, følger den ca. tre og en halv km, ned bakken og til høyre. Nå følger du denne langstrakte skogsbilvegen forbi Innersætra, Skjeggom og til Vassenden. Ta venstre på asfalten og stå på til andre enden av Trevatna. Der tar du inn til høyre og krysser toglinja (matstasjon) og fortsetter så med friskt mot gjennom Sandbekkdalen til Sytjernet, der tar du brått venstre, opp og over åsen og ned igjen og venstre i neste kryss, høyre igjen etter ca to km og opp mot Hennung, under toglinja og videre to-tre hundre meter på asfalt, så tar du av til venstre etter et par hus og følger veien forbi Vedtjernet og ned til neste kryss. Høyre her og i god fart ned til Jølsen og ut på asfalten og venstre på grus til du ledes inn i skogen og videre på stier frem til skogsbilvei og så gjennom en brå venstresving og ned på asfalten, da er du to tråkk unna målgangen i Brandbu sentrum.

 

145.29 km2658.64 m-2685.56 mXL
Craft MTB 6 dagers - 4 etappe.

4. Koppang-Hafjell, 91 km:

Start ved Storstua. Du følger masterbilen ut av sentrum og sørover langs Glommas østre bredd (gml Kongevegen). Ved Stai tar du over brua og ut på R 3, som du følger gjennom Imsroa og til Perstu Messelt. Der stikker masterbilen og du drar opp til høyre gjennom gårdstunet og høyre umiddelbart igjen etter hushjørnet og opp bratt kneik. Følg kjerreveien gjennom furumoen og ut på Birkebeinervegen. Venstre og oppover ca seks km, så høyre inn på setervei og følger denne forbi Søndre Messeltsætra (matstasjon) og videre innover på kjerrevei mot Lyngen. Du ser vannet foran deg og tar venstre på lekker høyfjellsti over mot Prøva. Høyre på Birkebeinervegen som du følger ned til Åstbrua. Høyre rundt bombua og venstre igjen ved Åstbua, over bru og opp bakkene. Venstre i neste kryss og flere bakker mot Hornsjø (matstasjon). Fra Hornsjø følges grusvei via Kruggerud, stiparti de siste, knappe to kilometerne inn mot Pellestova, rundt Malmtjern. Traséen går derfra på vei mot Ilsætra, tar inn til høyre i retning Nysætra. Så dundrer du ned på artig kjerrevei til Mosætra, høyre der og ned til Gondoltoppen og inn i Hafjellanleggets livlige utfortraséer, som du følger på svingete og underholdende vis helt ned til mål.

 

93.02 km1685.91 m-1830.95 mXL
Craft MTB 6 dagers - 3 etappe.

3. Tynset-Koppang, 112 km:

Start ved ungdomsskolen, master første km, så dreier du brått venstre og opp mot Haverlia og inn i skiløypene. Bratt opp til Skihytta, seterveier inn i Aumdalen ved Gammelvangan. Du følger raske seterveier til Rødsvangan, tar høyre ned bakken og forbi Abelvorda og inn i Rivdalen. Ta venstre på bakketoppen (matstasjon) og du passerer snart Rivlia og Midtsætra. En km senere tar du inn til venstre mot Rivangberget og på fl otte stier over mot Rokksætra, men tar venstre litt før sætra gjennom furuskogen og ut på traktorvei. Venstre nå og slit deg opp bakkene og inn på fjellet, snart er du ved Skardsjøen, passerer hytte og følger på sørover på kjerrevei langs Fonnåsfjellet. Snart begynner underholdende nedfart, hold venstre der veien butter og følg den fartsfylte skogsbilveien helt ned til asfalten. Der holder du venstre og tråkker på helt til Elvål. Hold høyre i sving og fortsett tre km videre. Rett før Myrberget drar du inn mot venstre og tar ned høyre igjen etter 500 m, før bru (matstasjon). Følg kjerrevei/sti langs elva til du er fremme på asfalt igjen (2,5 km), venstre her og over bru og inn til høyre umiddelbart. Nå følger du denne raske grusvegen langs elva helt ned til asfalten ved Hornset, hold høyre. Snart krysser du Riksveg 30 og drar på opp bakken forbi Storbakken, første venstre og så bærer det videre mot Otnes, ned og rundt infotavle og opp igjen og videre på skogsbilveien. Snart er du ved Åkre, passerer skolen (matstasjon) og tar høyre i kryss før Holen. Nå følger du vegen opp bakkene forbi Nordgardskneppa og er snart på kjerrevei kalt Moravegen/gml Kongevegen. Du passerer Moraplassen og drar på innover østre Varpåsen. Etter vestre Varpåsen drar du inn på sti til høyre gjennom furumoene og koser deg verre ned mot Elvlia, tar høyre ved vannbassenget og ned skiløypa til sentrum. Du ruller i mål ved Storstua.

 

111.47 km1864.00 m-2003.87 mL
Craft MTB 6 dagers - 2 etappe.

2. Oppdal-Tynset, 120 km:

Start i sentrum og master et stykke på Gamle Kongevei nordover, fortsetter litt forbi Holda, krysser E6 ved Bynalia og passerer Gisnås betongfabrikk. Derfra skjærer sporet snart gjennom skogen på velvillige stier (inklusive et vått myrparti, dog kjørbart) til Brudalen, derfra på grusbelagt fylkesvei til Innset. Høyre på R3 to hundre meter og bratt opp til Innset kirke (se deg godt for under krysningen). Her ligger første matstasjon. Fra kirka bærer det inn i skogen på lekker sti/kjerrevei over til Nåvårdalen, derfra stiger vi opp i Nåvdalen og tar hele den utsiktmettede runden forbi Søndre Nåvsætra, småkuperte seterveier som etter hvert stuper ned mot R3 igjen ved Litjfossen. Her må du som syklist vente til det blir klart, trafikken kommer i 80 +, og stopper ikke. Følg vaktenes anvisninger. R3 følges ca tre km, så tar du inn til høyre, over bru og følger så grusvei sørover langs elva forbi Stai og helt til Mosvollan der du krysser Orkla på en ”terskel”så vannet skvetter og kommer ut på R3 igjen ved kirka. R3 følges til Yset, der svinger du av til høyre og holder høyre til du er under R3 og kommer opp ved Statoilstasjonen, der matstasjonen ligger. Nå går ferden inn i Grøtlia, forbi Markaplassen og Koidalen til Haugen gård. Grus og kjerreveier, småkupert og variert terreng. Ut på R3, her er det 80-sone og stor fart, syklistene må vike for trafikken og vente til klart, følg vaktenes anvisninger. Følg R3 sørover i sju km, inn til høyre, følg skilt, ingen vakter her. Fine seterveier som etter hvert blir sti, forbi Sandvollvangen til Røstvangen. Nå grus til brua over Gløta, nå kjerreveipreget underlag til Sparsjøvollan, rundt setertunet og på traktorvei sørover jordet og inn i skogen. Herfra er det bærre lækkert; yndige stier i fire kilometer, gjennom bjørkeskogen og forbi Dalsvangen, her ligger matstasjonen rett etter at du kommer ut av skogen. Herfra går ferden via Savalen inn til Tynset, grus og asfalt.

 

118.92 km1568.63 m-1611.65 mM
Craft MTB 6 dagers - 1 etappe.

1. Trondheim-Oppdal, 146 km:

Du følger masterbil på asfalt fra sentrum til Granåsen. Fortsetter på asfalt en km, og tar inn venstre på Pilegrimsleden (sti ca en km) forbi Solbergåsen. Høyre to ganger på asfalten, venstre i kryss og ned bakkene på grus, gjennom gårdstun i høyresving og krysser asfalten ved Mo Nedre. Du fortsetter ned langs låven og over jordene på grusvei og kommer ut på gangstien før brua over Gaula. Høyre her og under veien og videre sørover langs Gaula på asfalt. Gjennom Melhus og til høyre, venstre igjen og opp bakke forbi skolen. Venstre i neste kryss ved Gimsan, venstre igjen ved Holan på grus ned s-svinger ved Kregnes og til Egga (matstasjon). Høyre halvannen km og så inn til venstre og nå drar du på langs Gaula helt opp til Hovin, stort sett grus. Venstre i kryss ved Moan, høyre igjen etter tre hundre meter og opp Gaudalen langs Gaua til Sandholtveien, den følger du ca ti km, helt til du er ute på fylkesveien. Ta venstre og fortsett i to og en halv km, ta venstre over bru og inn mot Svartsætra, venstre igjen etter en knapp km og snart er du i Stavådalen. Den skal du følge i fin fart over ni km og tar så ned venstre etter Sandøyan og følger på ned i dalen, høyre ved Fitjan og venstre etter ca 500 m, ned til gården Rikstad (matstasjon). Gjennom tunet her og ut på asfaltvei, høyre ved brua og venstre igjen ved butikken på Riksveg 700, som du følger til Grindal. Her tar du opp bakkene mot Nerskogen og Oppdal, lang, seig stigning i ca tolv km, så skal du inn venstre på grusvei før demningen og ta den over til Leverdalsveien ved Stamnessætra. Gjennom sætra og videre med fin utsikt til vannet, etter ca to km tar du ned til høyre og følger traktorveien langs vannet, gjennom sandtak og videre på grus til Nerskogveien igjen (matstasjon). Venstre på asfalten og følg på gjennom Skaret, snart skal du inn til høyre og rundt Skarvatnet på vestsiden. Så bærer det ut på asfalten igjen i retning Vognill. Venstre og inn op grusvei mot Haugset gård og videre ned bakken til Tyve, der du tar venstre på E 70 mot Oppdal. Ved Vang drar du ned til høyre på grusen, venstre i neste veidele og venstre igjen etter en knapp km, opp venstre mot Røtvegen, etter tre hundre meter inn høyre langs jorde, så følger du stier inn mot oppløpet. Målgang på idrettsplassen.

 

147.80 km2385.75 m-1845.85 mL
byneset rundt - lang rute ,

Velkjent rute rundt Byneset, asfalt dekke hele turen, noe dårlig asfalt mellom Rye og Spongdal.

Kan kjøres med bakkeintervall mellom, Rye og Spongdal, 4 bakker med grei lengde/stigning

47.48 km551.88 m-560.55 mM